ÚVOD | GALERIE | NABÍDKA | KONTAKT | CENÍK
 
Ceník

Digitální fotografie
A7
290,- Kč
A6
390,- Kč
A5 
490,- Kč
A4 
590,- Kč
A3 
690,- Kč
A2 
790,- Kč
Scany (300dpi)
Odrazová předloha
Fotografie
 20,- Kč
A6
 20,- Kč
A5
 40,- Kč
A4
 60,- Kč
A3
 120,- Kč
Scanování diapozitivů
do rozměru 120mm X 270mm
A6
 30,- Kč
A5
 60,- Kč
A4
 90,- Kč
A3
 180,- Kč
Retušování dle hodinové sazby
Sazba
1 hodina práce dle dodané makety
 350,- Kč
1 hodina práce se zákazníkem u PC
 500,- Kč
Přepis textů (za jednu stránku)
 20,- Kč
Zlom (cena za jednu stranu)
Hladký text
 90,- Kč
Strukturovaný text (tabulky, grafy, atd.)
 450,- Kč
Sloupcový text
900,- Kč
Náročné grafické efekty
1900,- Kč
Nabídkové letáky
750,- Kč
Katalogy, obrazové montáže
1250,- Kč
Propagační letáky (firemní, hotelové...)
1500,- Kč
Vektory
Základní
 100,- Kč
Jednoduché
 300,- Kč
Složité
 1500,- Kč
   
Inkoustový tisk
Černobílý (obyčejný papír)
A4
3,- Kč
A3
12,- Kč
A2
20,- Kč
A1
35,- Kč
Barevný  (obyčejný papír)
A4
10,- Kč
A3
35,- Kč
A2
60,- Kč
A1
120,- Kč
Černobílý  (fotopapír)
A4
24,- Kč
A3
96,- Kč
A2
160,- Kč
A1
270,- Kč
Barevný  (fotopapír)
A4
80,- Kč
A3
270,- Kč
A2
480,- Kč
A1
960,- Kč
Laserový tisk
černobílý
A4
2,- Kč
A3
4,- Kč
barevný
A4
10,- Kč
Podle pokrytí příplatek nebo sleva.
Grafické práce (1 hodina práce)
Sazba, montáž
 350,- Kč
Fotomontáž
 420,- Kč
Retuše fotografií a obrázků
 600,- Kč
Tvorba WWW stránek a bannerů
 250,- Kč
DTP – kompletní předtisková příprava
 350,- Kč
Vypalování
CD-R
 90,- Kč
CD-RW
 140,- Kč
DVD
 160,- Kč
 
Autorské grafické návrhy
Ceny za grafické návrhy se stanovují individuálně při zadávání zakázky. Cena je tvořena součtem těchto položek:
návrh
úvodní briefing
vypracování návrhu
výběr a odsouhlasení návrhu
definitiva – technická realizace
autorská práva – vymezení dohodnutého práva užití
Návrh, vypracování, jeho výběr a odsouhlasení a vymezení dohodnutého práva užití je vyčísleno sumou autorského honoráře.
Úvodní briefing poskytuje naše studio zákazníkovi zdarma a položka technické realizace je definována hodinovou sazbou za příslušné grafické práce.
Autorské honoráře
Značka
Logotyp
od 7000,- Kč
Re-design logotypu
od 5000,- Kč
Maskot
10000 - 30000,- Kč
Piktogram
1500,- Kč
Merkantil a akcidenční tisky
Dopisní papír
600,- Kč
Obálka
300,- Kč
Vizitka
500,- Kč
Tiskopisy (faxpapír, objednávka, faktura, atd.)
900,- Kč
Razítko
300,- Kč
Novoročenka
800,- Kč
Pozvánka
800,- Kč
Pohlednice, přání, korespondenční lístek, atd.
800,- Kč
Samolepka
800,- Kč
Diplomy
1000,- Kč
Ceniny
Kreditní karty
3800,- Kč
Loterijní los
4500,- Kč
Známka
5500,- Kč
Medaile
5000,- Kč
Tiskové propagační materiály
Leták
250,- Kč
Prospekt
800,- Kč
Inzerát
1000 - 2000,- Kč
Plakát A2
4000,- Kč
Plakát A1
6000,- Kč
Billboard
10000,- Kč
 
Kalendáře
Kartový
900,- Kč
Stolní
3000,- Kč
Nástěnný měsíční
8000,- Kč
Nástěnný roční
5000,- Kč
Ostatní propagační materiály
Vlaječka
2000,- Kč
Odznak
3000,- Kč
Přívěsek
2000,- Kč
Tričko
2500,- Kč
Jídelní a nápojové lístky
1500,- Kč
Pivní a jiné tácky
1500,- Kč
Účtenka
500,- Kč
Zápalková nálepka
3000,- Kč
Zápalková krabička
3500,- Kč
Hrací karty
á 700,- Kč
Dekor na sklo a keramiku
1200,- Kč
Etikety na lahve
5000,- Kč
Odnosná taška
1500,- Kč
Booklet
2000,- Kč
Koncepce orientačního systému
5000,- Kč
Výloha
1500,- Kč
Vitrina
1000,- Kč
Poutač
1000,- Kč
Transparent
300,- Kč
Reklama na automobil
2000,- Kč
www stránky
3000,- Kč
Bannery statické
300,- Kč
Bannery animované
500,- Kč
Pexeso
5000,- Kč
Manuál design
Prvky užité při vytváření manuálu se započítávají samostatně včetně autorských fotografií. Při dodání materiálů zákazníkem (použitých jako nosného motivu) se cena přiměřeně snižuje
Ceny jsou uvedeny bez DPH.